YETTEL FLOTTA
(bruttó árak)
EGYEDI TARIFA CSOMAG
Havi előfizetési díj*  2498 Ft
Havidíj lebeszélhetőség** 2498 Ft
Mobitrend Max havidíja (Az azonos ügyfélszám alatt lévő előfizetések belföldön korlátlan percig díjmentesen hívhatják egymást.) 0 Ft
Kötelezően megrendelendő Vállalati Mobilonline 2 GB 1612 Ft
Hálózaton belüli hívás 5,82 Ft/perc
Ügyfélszámon belüli hívás****  0 Ft/perc
Belföldi vezetékes hívás 7,30 Ft/perc
Belföldi, más mobil hálózatba, valamint 1. roaming
díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1.
roaming díjzónában indított hívások esetén
7,30 Ft/perc
Hívásátirányítás hálózaton belül***** 12,10 Ft/perc
Hívásátirányítás belföldi vezetékes irányba 9,50 Ft/perc
Hívásátirányítás egyéb mobil hálózatba valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming díjzónában 43,3 Ft/perc
Hangposta hívás 7,30 Ft/perc
Első 30 db Yettel hálózatán belül küldött SMS havonta Díjmentes  
SMS ár hálózaton belül  24,60 Ft
SMS ár más mobil hálózatba, valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming  íjzónában indított SMS esetén 24,60 Ft
Admin díj 660 Ft
A tarifacsomag számlázási egysége: 1 másodperc.
*A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke előfizetésenként. A jelen szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatás első havi díja utólag kerül kiterhelésre, az Előfizető előleget nem fizet.
**A havi előfizetési díjból 1700 Ft lebeszélhető. A lebeszélhetőséget tartalmazó havi előfizetési díj – ide nem értve a kiegészítő havidíjat – a belföldi beszélgetési forgalomból 100%-ban a Szolgáltató hálózatán belül,egyéb belföldi mobil vagy vezetékes , illetve az 1. roaming díjzóna irányába ezenkívül 1. roaming zónából Magyarország irányába bonyolított hívások esetén beszélhető le, az alap percdíjakon számolva. A kedvezmény az előfizetések között nem vonható össze és a le nem beszélt havidíj, a következő számlázási ciklusra nem vihető át.
****A MobiTrend Max szolgáltatás megrendelése esetén.
***** A hálózaton belüli átirányítás előfizetésenként 50 percig díjmentes. Az ügyfélszámon belüli átirányítás MobiTrend Max szolgáltatások megrendelése esetén díjmentes.
A tarifacsomagban foglalt díjmentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Konferenciahívás, Hívófél-azonosítás, Hívószámküldés-tiltás, Foglaltságjelzés, Elektronikus hívásrészletezés, Yettel Online, Tudakozó titkosítás.
Összesítő
Havi előfizetési díj
Net (min. 2 GB)
(nagyobbra cserélhető)
Admin díj
Összesen (minimum)
2498 Ft
1612 Ft
_
660 Ft
4770 Ft
KORLÁTLAN CSOMAG
Havi előfizetési díj* 3909 Ft
Kötelezően megrendelendő Vállalati Hipernet Start 7GB 2489 Ft
Mobitrend Max havidíja (Az azonos ügyfélszám alatt lévő előfizetések belföldön korlátlan percig díjmentesen hívhatják egymást.) 0 Ft
Hívásdíjak hálózaton belül 0 Ft/perc
Ügyfélszámon belüli hívás*** 0 Ft/perc
Belföldi vezetékes hívás 0 Ft/perc
Hívásdíjak más belföldi mobil, valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming díjzónában indított hívások esetén 0 Ft/perc
Hívásátirányítás hálózaton belül**** 13,90 Ft/perc
Hívásátirányítás belföldi vezetékes irányba 9,50 Ft/perc
Hívásátirányítás egyéb mobil hálózatba valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming díjzónában 43,30 Ft/perc
Hangposta hívás 0 Ft/perc
Első 40 db Yettel hálózatán belül küldött SMS havonta Díjmentes
SMS ár hálózaton belül 24,60 Ft/db
SMS ár más mobil hálózatba, valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1. roaming díjzónában indított SMS esetén 24,60 Ft/db
Admin díj 660 Ft
A tarifacsomag számlázási egysége: 1 másodperc.
*A mobil szolgáltatás havidíjának mértéke előfizetésenként. A jelen szerződés alapján igénybe vett Szolgáltatás első havi díja utólag kerül kiterhelésre, az Előfizető előleget nem fizet.
***A MobiTrend Max szolgáltatás megrendelése esetén.
****A hálózaton belüli átirányítás előfizetésenként 50 percig díjmentes. Az ügyfélszámon belüli átirányítás „ MobiTrend Max szolgáltatások megrendelése esetén díjmentes.
A tarifacsomagban foglalt díjmentes szolgáltatások: Hívástartás, Hívásvárakoztatás, Konferenciahívás, Hívófél-azonosítás, Hívószámküldés-tiltás, Foglaltságjelzés, Elektronikus hívásrészletezés, Yettel Online, Tudakozó titkosítás.
Összesítő
Havi előfizetési díj
Net (min. 7 GB)
(nagyobbra cserélhető)
Admin díj
Összesen (minimum)
4495 Ft
2489 Ft
_
660 Ft
7644 Ft
ÜZLETI MOBILINTERNET TARIFA
Csomag neve Havidíjban foglalt keret (MB) Maximális sebessége
(4G esetén)
Többletdíj felszámítás nélkül felhasználható adatkeret az 1. roaming díjzónában Kedvezményes havidíj
2 GB megújuló Vállalati Mobilnet 2 GB 300/60 Mbps 2 GB 1612 Ft
Vállalati Mobilnet Start 4 GB 300/60 Mbps 4 GB 1845 Ft
Vállalati Mobilnet Active 7 GB 300/60 Mbps 7 GB 2498 Ft
Vállalati Mobilnet Medium 13 GB 300/60 Mbps 12,8 GB 3206 Ft
Vállalati Mobilnet Pro 50 GB 300/60 Mbps 24,4 GB 4873 Ft
Vállalati Hipernet Unlimited (*) korlátlan 300/60 Mbps 34,5 GB 6913 Ft
„Korlátlan e-mail és böngészés” szolgáltatás(**) korlátlan 3,3 GB 1405 Ft
100 GB éjszakai adatforgalom szolgáltatás(***) 100 GB 2,2 GB 934 Ft
A szolgáltatások igénybevétele belföldi és Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli forgalmazásra vonatkozik azzal, hogy az Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belüli méltányos használati feltételek az ÜÁSZF 1. melléklet 8.3. pontja tartalmazza
* Vállalati Hipernet Unlimited: teljesen korlátlan adatcsomag, bármely időszakban korlátlan a belföldi adatforgalom.
** A szolgáltatás e-mail és böngészés forgalmazásra vonatkozik. A szolgáltatást Hipernet Start, Hipernet Active, Hipernet Medium, Hipernet Heavy, Hipernet Pro szolgáltatásokhoz lehet megrendelni.
Amennyiben a szolgáltatás aktív az előfizetésen, úgy belföldön a tarifacsomagba foglalt adatforgalmi kvóta felhasználását követően is a tarifacsomagnak megfelelő elméleti maximális sebességgel lehet a kiemelt típusba sorolható adatforgalmazást bonyolítani. Ugyanakkor az e-mail-ezés és böngészés a tarifacsomagba foglalt adatforgalmi kvótát, illetve esetlegesen megrendelt adatjegy kvótáját fogyasztja.
A kiemelt adatforgalmi típusba tartozó böngészés és e-mailezés meghatározására a World Wide Web Consortium (www.w3.org), valamint az Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) definíciói alapján került sor:
Böngészés: olyan internetes böngésző alkalmazást futtatni képes platformokon megvalósított tevékenység, amely a WEB szervereken tárolt szöveg és kép formátumokban elérhető információkhoz valós idejű hozzáférést, megjelenítést, valamint nyilvánossá tételt biztosít az internetes hálózat segítségével.
E-mailezés: elektronikus üzenetek küldésére és fogadására alkalmas, tárolási és továbbküldési (tehát nem azonnali) elven működő szolgáltatás az interneten keresztül.)
A kiemelt adatforgalmakon kívül az egyéb forgalomtípusba tartozik különösen a netrádió, internet video (pl. YouTube, Videa), voice és video chat, multimédiás alkalmazások használata, online játékok használata, fájlmegosztás (pl. P2P (BitTorrent, eDonkey, stb.), FTP, OCH (Rapid Share), stb.), valamint bármely egyéb, böngészésnek, e-mailezésnek kifejezetten nem tekinthető forgalomtípus.
*** A szolgáltatást Hipernet Start, Hipernet Active, Hipernet Medium, Hipernet Heavy, Hipernet Pro szolgáltatásokhoz lehet megrendelni.
A kiegészítő 100 GB éjszakai adatforgalom belföldön a megrendeléskori számlázási ciklus adatforgalmi keretéhez adódik hozzá és a számlázási ciklus végéig használható fel, a következő számlázási ciklusra nem vihető át.
A szolgáltatás belföldön éjjel 24 (éjfél) és reggel 8 óra közötti idősávban (továbbiakban éjszakai adatforgalmazás) 100 GB extra belföldi adatforgalmi keretet biztosít. Amennyiben ezen szolgáltatás aktív az előfizetésen, úgy az éjszakai adatforgalmazás ezt a kvótát fogyasztja. Az éjszakai adatforgalmazás idősávján kívüli adatforgalmazás a tarifacsomagban foglalt adatforgalmi kvótát fogyasztja. Mindkét típusú adatforgalmi kvóta elérését követően az elérhető elméleti maximális le- és feltöltési sebesség az adott időszakon belül a tarifacsomagba foglalt kvóta felhasználását követő elméleti sebességre csökken.
Amennyiben akár az extra 100 GB éjszakai adatforgalom, akár a tarifához biztosított normál adatmennyiség belföldön felhasználásra kerül az adott idősávban, úgy a másik idősáv adatforgalmi kvótáját nem lehet felhasználni.
**** Az Extra 1 GB, Extra 4 GB és Extra 10 GB kiegészítő adatjegy szolgáltatás kizárólag a Hipernet tarifa- és szolgáltatáscsomagokhoz rendelhető meg, és megnöveli az éppen rendelkezésre álló (tarifa/szolgáltatáscsomagba foglalt) keret mennyiségét. A két keret összeolvad és a számlaciklus végéig használható fel, a következő számlázási ciklusra nem vihető át, az új számlaciklus indulásakor az eredeti (tarifa/szolgáltatáscsomagba foglalt) keret mennyisége kerül visszaállításra. Az adatjegyekben foglalt forgalom kizárólag belföldön és 1-es roaming díjzónában használható fel.
Az adatjegyek egy számlázási cikluson belül többször is megrendelhetők, de 24 óránként csak egyszer. A megrendelt szolgáltatás nem mondható le, az extra kvótát az aktuális számlázási ciklus végéig lehet felhasználni.
Az adatjegy keretének csökkentése 0,01 MB-os mennyiségekben történik.
Hipernet Unlimited szolgáltatáscsomagok esetében biztosítja a 7,2 Mbit/s le- illetve 2 Mbit/s feltöltési sebességeknél magasabb sebesség elérését az adott tarifacsomag feltételei szerint.
A maximális sebesség egy névleges elméleti érték, amely az adott területen a szolgáltatást biztosító hálózati technológia elérhetőségének, az azt támogató készülék meglétének illetve a hálózat aktuális leterheltségének függvénye. A kínált sávszélességről és garantált sebességről az ÁSZF 4. számú mellékletének 2. pontja rendelkezik.
A havidíjba foglalt adatforgalmi keret, illetve a tarifacsomagba foglalt maximális le- és feltöltési sebesség kizárólag belföldi, a Yettel hálózatán keresztüli használat esetén érvényes, nem vihető át a következő hónapra, elérése után az elérhető maximális le- és feltöltési sebesség 256/128 kbps, túlforgalmazási díj 0 Ft.
Az adatforgalmi keret felhasználásáról a tarifacsomagba épített adatmennyiség 80- és 100%-ának elérése esetén értesítő SMS-t küldünk. A teljes havi díjtétellel arányos tört havi díj kerül kiszámlázásra a megrendeléstől a számlazárásig tartó időszakra. Az ajánlat más kedvezményes ajánlattal nem vonható össze.
A forgalom mérésének egysége 0,01 MB. A tarifacsomagokban az online (korábban WAP) APN nem elérhető.
A mobilinternet szolgáltatások a Yettel hálózatán jelenleg elérhető (a területi lefedettségtől függő) maximális le- és feltöltési sebességgel lehet forgalmazni.

Legnagyobb letöltési sebesség : 150 Mbit/s , illetve feltöltési sebesség: 20 Mbit/s 4G/LTE hálózaton érhető el, amelynek az alábbi feltételei vannak:
4G/LTE hálózat elérésére alkalmas készülék, vagy mobil internetes eszköz 4G/LTE képes SIM kártya 4G/LTE elérésre képes tarifacsomag, vagy szolgáltatás 4G/LTE hálózati lefedettség az aktuális tartózkodási helyen
A mobilinternet tarifák adatkerete felhasználható belföldön és Európai Unión (és 1-es roaming díjzóna egyéb országain) belül. Az 1. roaming díjzónában elérhető adatkeret a Többletdíj felszámítás nélkül felhasználható adatkeret az 1. roaming díjzónában oszlopban található.
A Vállalati Hipernet tarifacsomagok az SMS-küldés és fogadás igénybevételének lehetőségét is magukba foglalják, ugyanakkor hanghívások lebonyolítására nem alkalmasak. SMS-küldés díja belföldi hálózatba,valamint 1. roaming díjzónából Magyarország bármely hálózatába és 1.roaming díjzónába küldött SMS esetén nettó 31,49 Ft.
A Yettel mobilinternet tarifa és szolgáltatás ajánlatainál túlforgalmazási díj nincs, a limit elérése után a forgalmat 256/128 kbps-re lassítjuk.